"ROLBUD" Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno- Usługowe Michał Michalak Lubomierz 3

63-300 Pleszew

Zakład w Rozdrażewie

ul. Kożmińska 13

63 - 708 Rozdrażew

tel. (62) 722-25-10