Zakaz podlewania

W związku z długotrwałą suszą wprowadza się zakaz podlewania ogrodów, zieleńców oraz upraw na ternie gminy wodą pochodzącą z sieci wodociągowej.