Budżet na 2009 rok

Budżet na rok 2009 zakłada dochody na poziomie 11.389.793 zł oraz
wydatki w kwocie 12.776.459 zł (więcej).
Budżet gminy na 2009r. (pobierz)
Objaśnienia do budżetu  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)