Relacja z Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych .

W dniu 22 czerwca 2019 r. na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które miały na celu ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego drużyn z poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach udział wzięło 19 drużyn.


Zawody rozegrano w następujących grupach:
1.    MDP dziewczyny, w których wystartowały 2 drużyny,
2.    MDP chłopcy, startowało 5 drużyn,
3.    Grupa „C” kobiety – 3 drużyny,
4.    Grupa „A” męska – 9 drużyn.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach:
-   sztafecie  pożarniczej
-   ćwiczeniach bojowych.

Sztafeta na strażackich torach  przeszkód.
Startujący  zawodnicy przekazywali  pałeczkę sztafetową tj. prądownicę w wyznaczonej strefie zmian. Prądownicę należy przekazać z ręki do ręki - nie wolno jej rzucać (zawodnicy pokonują ustawione przeszkody). Ostatni zawodnik buduje linię gaśniczą.
Czas liczy się od startu pierwszego zawodnika do przekroczenia mety przez ostatniego zawodnika.
Ćwiczenia bojowe w grupie MDP (wg CTIF) obejmowały :
- pokonanie toru przeszkód
- rozwinięcie czterech odcinków węży w-52
- pompowanie hydronetką wody do specjalnego stojaka aż zapali się  lampka sygnalizacyjna
  i włączy się sygnał dźwiękowy oznaczający wykonanie tego zadania 
- następnie wykonanie czterech węzłów oraz ustawieniu na wyznaczonych miejscach sprzętu p.poz.
W/g regulaminu CTIF wygrywa ta drużyna która uzyska najwięcej punktów.

Natomiast ćwiczenia bojowe w grupie  „C” „A” ( na mokro) obejmowały:
- dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu ( podestu),
- zbudowanie linii ssawnej,
- zbudowanie linii głównej z dwóch odcinków W–75,
- zbudowanie dwóch linii gaśniczych ( po 2 odcinki W-52 każda),
- uruchomienie motopompy i zassanie wody,
- podanie dwóch prądów wody do stanowisk gaśniczych,
- przewrócenie pachołków, złamanie tarczy prądem wody.
Suma uzyskanych punktów w dwóch konkurencjach decydowała o zajęciu kolejnych miejsc.
Za udział w zawodach wszystkie startujące drużyny uhonorowano dyplomami,  trzem najlepszym drużynom w poszczególnych grupach wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe. Dyplomy oraz puchary wręczyli Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krotoszynie Druh Henryk Szkudłapski.

Wyniki

Fotorelacja Zdzisław Pauter

zadeciazawody01
zadeciazawody02
zadeciazawody03
zadeciazawody04
zadeciazawody05
zadeciazawody06
zadeciazawody07
zadeciazawody08
zadeciazawody09
zadeciazawody10
zadeciazawody11
zadeciazawody12
zadeciazawody13
zadeciazawody14
zadeciazawody15
zadeciazawody16
zadeciazawody17
zadeciazawody18
zadeciazawody19
zadeciazawody20
zadeciazawody21
zadeciazawody22
zadeciazawody23
zadeciazawody24
zadeciazawody25
zadeciazawody26
zadeciazawody27
zadeciazawody28
zadeciazawody29
zadeciazawody30
zadeciazawody31
zadeciazawody32
zadeciazawody33