Zwycięzcy Gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 6 marca  2019 r. w Rozdrażewie odbył  się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM ” 

celem którego było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Eliminacje przeprowadzono w dwóch  grupach:
 I grupa
– uczniowie kl. I - VI szkół podstawowych  w której  udział wzięło  8 uczniów.
W tej grupie zwyciężyli i do udziału w eliminacjach  powiatowych zakwalifikowali się;
 1. Adrian Marcinek            - Szkoła Podstawowa Rozdrażew 
 2. Szymon Rembas           - Szkoła Podstawowa Rozdrażew
 3. Wojciech Jakubek         - Szkoła Podstawowa Rozdrażew
 II grupa
– uczniowie klasy VII i VIII szkół podstawowych oraz III kl. gimnazjów gdzie udział wzięło  20  uczniów.
Zwyciężyli i do udziału w eliminacjach powiatowych zakwalifikowali się:
 1. Aleksandra Gniazdowska -  Szkoła Podstawowa Rozdrażew
 2. Dominik Kaczmarek          -  Szkoła Podstawowa Nowa Wieś    
 3. Krzysztof Kolenda             -  Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
Zwycięzcą poszczególnych grup wręczono dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy Rozdrażew.
W/w wymienieni będą reprezentować gminę Rozdrażew  na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM ” dnia  28 marca 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

turniej wiedzy ...
turniej wiedzy ...
turniej wiedzy ...
turniej wiedzy ...
turniej wiedzy ...