Świętowano Jubileusz 90-lecia istnienia OSP w Rozdrażewku i Gminny Dzień Strażaka

W dniu 2 maja 2018 r, odbyły się uroczystości związane  z uczczeniem Jubileuszu 90-lecia OSP Rozdrażewek połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w intencji strażaków w Kościele Parafialnym w Rozdrażewie. Następnie poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości udali się do sali wiejskiej w Rozdrażewku, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rozdrażewie druh Kazimierz Kusza. Druh Mateusz Adamek przedstawił historię powstania OSP w Rozdrażewku oraz jej  90 - letnią działalność.
Podczas uroczystości jednym z najwyższych odznaczeń Ochotniczych Straży Pożarnych
medalem SEMPER VIGILANT odznaczono druha Stanisława Trawińskiego.
Najbardziej zasłużonym strażakom wręczono:
2  Złote Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa
2  Srebrne Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa
3  Brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa
4  Odznaki Wzorowy Strażak.
Odznaki za Wysługę Lat nadano 27 strażakom z OSP Rozdrażewek.
Jednostce Jubilatce na ręce jej Prezesa druha Marcina Drygasa oraz wszystkim strażakom  podziękowania za ofiarną służbę oraz życzenia przekazali: Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski, Prezes ZOPS RP w Krotoszynie druh Jacek Wybierała, Wice Prezes Zarządu  BS
w Dobrzycy Pan Adrian Pluciński, w imieniu Komendanta PSP w Krotoszynie życzenia złożył Starszy Kapitan Krzysztof Figlak oraz Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Do życzeń i podziękowań dołączyli także przedstawiciele lokalnych organizacji Prezes Kółka Rolniczego Pan Jerzy Staniewski i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Elżbieta Rybka wraz z członkiniami koła. Imprezę uświetnił występ Zespołu Helka z Rozdrażewa,
a wszyscy zebrani mogli obejrzeć  wystawę fotograficzną poświęconą straży pożarnej przygotowaną przez druha Tadeusza Pachciarza.

dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...
dzienstrazaka20...