Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 16 marca  2018 r. w Rozdrażewie odbył  się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM ”  celem którego było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności

, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Eliminacje przeprowadzono w dwóch  grupach:
 I grupa
  – uczniowie kl. I - VI szkół podstawowych  w której  udział wzięło  6 uczniów.
   W tej grupie zwyciężyli i do udziału w eliminacjach  powiatowych zakwalifikowali się;
                              1 Jan Zybała                      - Szkoła Podstawowa Rozdrażew 
                              2. Przemysław Jakubek      - Szkoła Podstawowa Rozdrażew
                              3. Krzysztof Kolenda          - Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
 II grupa
 – uczniowie klasy VII szkół podstawowych i II i III kl. gimnazjów gdzie udział wzięło 26  uczniów.
  Zwyciężyli i do udziału w eliminacjach powiatowych zakwalifikowali się:
                              1. Kacper Droszcz               -  Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
                              2. Julia Wojciechowska        -  Szkoła Podstawowa Nowa Wieś                                                      3. Bartosz Kosior                 -  Szkoła Podstawowa Rozdrażew
Laureatom poszczególnych grup wręczono dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy Rozdrażew.
W/w wymienieni będą reprezentować gminę Rozdrażew w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA  POŻAROM ”.

turniejpoz01
turniejpoz02
turniejpoz03
turniejpoz04
turniejpoz05