Relacja z Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

W dniu 2 lipca 2017 r. na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które miały na celu ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego drużyn z poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zawody rozegrano w następujących grupach:
1.    MDP dziewczyny
2.    MDP chłopcy
3.    Grupa „C” kobiety
4.    Grupa „A” męska
Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach:

Sztafeta na strażackich torach  przeszkód 
Startujący  zawodnicy przekazywali  pałeczkę sztafetową tj. prądownicę w wyznaczonej strefie zmian. Prądownicę należy przekazać z ręki do ręki - nie wolno jej rzucać( zawodniczy pokonują ustawione przeszkody ). Ostatni zawodnik buduje linię gaśniczą.
Czas liczy się od startu pierwszego zawodnika do przekroczenia mety przez ostatniego zawodnika.

Ćwiczenia bojowe w grupie MDP (wg CTIF)
obejmowały :
  - pokonanie toru przeszkód
  - rozwinięcie czterech odcinków węży w-52
  - pompowanie hydronetką wody do specjalnego stojaka aż zapali się lampka sygnalizacyjna
    i włączy się sygnał dźwiękowy oznaczający wykonanie tego zadania 
  - następnie wykonanie czterech węzłów oraz ustawienie w wyznaczonych miejscach sprzętu
     p.poż.
W/g regulaminu CTIF wygrywa ta drużyna, która uzyska najwięcej punktów

Natomiast ćwiczenia bojowe w grupie  „C” „A” ( na mokro) obejmowały:
 - dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu ( podestu)
 - zbudowanie linii ssawnej
 - zbudowanie linii głównej z dwóch odcinków W–75
 - zbudowanie dwóch linii gaśniczych ( po 2 odcinki W-52 każda)
 - uruchomienie motopompy i zassanie wody
 - podanie dwóch prądów wody do stanowisk gaśniczych
 - przewrócenie pachołków, złamanie tarczy prądem wody.
Suma uzyskanych punktów w dwóch konkurencjach decydowała o zajęciu miejsca.

Za udział w zawodach wszystkie startujące drużyny uhonorowano dyplomami.  Trzem najlepszym drużynom w poszczególnych grupach wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe. Dyplomy oraz puchary wręczyli Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozdrażewie Kazimierz Kusza.

Wyniki zawodów (pobierz)

Foto relacja        (pobierz)